Červenec 2010

Chata

26. července 2010 v 11:29 Prázdniny
Moc se omlouvám všem a hlavně mým SB, že jsem asi přes týden nepsala byli jsme totiž na chatě, kde není el. proud. Také se omlouvám, že jsem o tom nedala vědět dříve. Doufám, že si všichni skvěle užíváte prázky. Napište jak do mé ankety.

Moje nej SB

16. července 2010 v 12:04 My SB
Jsou sice jenom tři, ale jsou ty nej, které jsem si mohla přát.Díky moc, že jste to se mnou vydržely. Mám vás moc ráda a byla bych moc ráda kdybych měla ješte pár takových good SB. Díky moc.

Mezopotámie

12. července 2010 v 12:50 Dějepis

Mezopotámie

Egypt, Izrael, Írák, Írán, Turecko, Indie
Mezo potamos - mezi Eufrat a Tigris
Řeky - zdroj obživy, dopravní tepny
Vývoj z jihu na sever, kvůli zasolování půdy a epidemiím
4 státní útvary - Sumér, Akka, Asýrie, Babylónie

Sumér

Vodní jímky, kanály, zemědělství, hrnčířský kruh, daně, desítková a šedesátková soustava, kolo, klínopis, kalendář, státní útvar, Urnammiho zákoník (asi 2000 př.n.l.)
Vesnice, města a městské státy (Lagaš, Umma, Uruk, Ur, Kiš, Nippur, Larsa, Eridu
Války ve jménu boha - vzrůstá úloha vojska
Centrem státu chrámy - Zikkuraty - chrámové hospodářství
Panovník - zabezpečuje úrodu, udržuje mír ve vlastní zemi a vede války
Zaniká chrámové hospodářství - vznik palácového hospodářství
Luggal Zaggesi - sjednotil městské státy - centralizovaná monarchie
Kočovné národy - Akkadani (Sargon I. Akkadský) a Gutejci (Gudea)