Červen 2010

Motýlci

30. června 2010 v 15:10 Přírodopis

                        

                    Babočka paví oko

Znaky: Délka křídel 3 cm, u samic trochu větší. Čtyři velké oční skvrny na vrchní straně křídel. Barva křídel je hnědočervená.
Stanoviště: Žije do 2500 metrů nad mořem. Létá v řídkých lesích, otevřené krajině, na loukách, v zahradách, v parcích i uprostřed měst.
Rozšíření: V celé Evropě až k šedesátému stupni severní šířky. Nežije a Krétě. Nežije v severní Africe.
Výskyt: Patří k našim nejhojnějším motýlům. V teplých letech létá až na sever. Podle počasí se mění počet motýlům.
Motýl: Na jihu a v teplých krajích jsou dvě generace. První generace žije od června do července a druhá generace žije od srpna do května. Přezimuje na chráněných místech ve sklepích, ve stromech apod.
Housenka: První generace květen až červeń, druhá generace červen až srpen. Na severu je pouze jedna generace. Housenka je černá s bílými skvrnami.

                     Bělásek ovocný

Znaky: Délka křídel 3.5 cm, patří mezi větší druhy bělásků. Má černá žilkovitá křídla, která jsou někdy průsvitná.
Stanoviště: Žije všude v otevřené krajině, v zahradách a na loukách. Dříve byl hojný v ovocných sadech, kde působil velké škody. Následkem chemizace na mnoha místech vyhynul. Nyní žije jen v extenzivně využívané krajině a chráněných územích.
Rozšíření: Žije v Evropě až k 60. stupni severní šířky. V Anglii již vyhynul. Chybí na Sardinii a Korsice. Obzvláště hojný je v severní Africe, Maroku a Alžírsku.
Výskyt: Dříve byl velmi hojný. Moderní ovocnářství výskyt silně ovlivnilo. Je zajímavé, že se však někdy objeví masově a náhle zase zcela vymizí.
Motýl: Má jen jednu generaci (od května do července).
Housenka: Žije v srpnu až červnu. Přezimuje v kukle. Housenka je popelavě šedá, na hřbetě se dvěma oranžově červenými širokými podélnými pruhy.

Vysvědčení

30. června 2010 v 15:01 Škola
Já mám sáááááááámííííííííííííííííí a jsem v šestce, i když jsem to čekala jsem mooooc ráda. Jsem totiž jedna ze tří v naší třídě. Samé má taky www.anask.blog.cz a také správkyně bývalého blou Katty. A co vy ♥♥♥, napište komentík.

WILLIAM SHAKESPEARE a BOŽENA NĚMCOVÁ

18. června 2010 v 18:04 Čtenářské deníky

                            Nejlepší knížečky

WILLIAM SHAKESPEARE - Romeo a Julie
V Italském městě Veroně žijí znepřátelené rody: Montekové a Kapuletové a jako mnoho jiných italských rodů, i oni se z mocenských důvodů nenávidí a střetají se v bitkách. Všechno krveprolití zatím zarazil svou přísnou zápovědí vévoda. Romeo Montek se na plese zamiluje do Julie, která pochází z Kapuletů. Stojí pod Juliiným oknem a vyznává se z vroucí lásky k Julii. Romeo a Julie se dají hned druhý den tajně oddat. Když Romeo odchází od kněze Vavřince, je zapleten do pře. Vyvolal ji Juliin bratranec, prchlivý Tybalt, který úkladně probodl pod vztaženýma rukama Romeovýma jeho přítele Merkucia. Romeo tasí a Tybalta zabije. Je vypovězen do Mantovy. Rodina naléhá na Julii, aby se ihned provdala za hraběte Parise. Julie se bojí přiznat svůj sňatek s Romeem. Odchází pro útěchu k otci Vavřinci. Vavřinec jí dá uspávací nápoj, po kterém Julie upadne do zdánlivé smrti. Je pohřbena do rodinné hrobky. Vavřinec posílá posla za Romeem, ale posel nedorazí včas, a Romeo, šílený zármutkem, přijíždí do Verony. V hrobce Kapuletů najde Parise, zabije jej a sám se otráví ve chvíli, kdy se Julie vrací k životu. Tu přichází Vavřinec, aby odvedl Julii k sobě, a zdrcen pozná, jaké neštěstí se stalo. Také Julie nechce dál žít a ukončí svůj život Romeovou dýkou. Na místo přichází vévoda. Teprve nad hrobem milenců se rodiče smíří.
Romeo: Mluví!
Julie: Ach Romeo! Proč, proč jsi Romeo!
Zřekni se otce, zavrhni své jméno,
nebo když nechceš, stačí tvůj slib lásky
a já se zřeknu jména Kapuletů.
Romeo: Mám ještě naslouchat či mluvit hned ?
BOŽENA NĚMCOVÁ - Babička
Autorka této knihy vypráví o životě lidí na vesnici v minulém století. Život nebyl tak lehký jako v nynější době. Babička Boženy Němcové je hlavní postavou této knihy. Babička chodí s dětmi na procházky a vypráví jim různé příhody. Jednou se babička s dětmi setkala s kněžnou a komtesou. Kněžna ji pozvala na zámek. Barunka se seznámila s komtesou a později s ní odjela do ciziny. Když se Barunka vracela domů, uslyšela, že babička umírá. Rychle běžela domů a po chvíli setkání babička zemřela.