Březen 2010

Planeta Země

4. března 2010 v 19:18 Zeměpis
Toto používám

Země vznikla před 4,5 miliardami lety.Má tvar přibližně koule neboli geoid.Země má rozměry:
dokola 40 000km
plocha 510 000 000km2
průměr 6 400km
První obeplul Zemi Fernao Magalhaes.

Pohyby Země

1.otáčí se kolem své osy - 1 otočení trvá 24 hodin = 1 den
2.obíhá kolem Slunce - 1 oběh trvá 365,25 dne =1 rok
1 za 4 roky 366 dní - přestupný rok
3.Země obíhá se Sluneční soustavou kolem středu galaxie Mléčné dráhy

Pohyby Měsíc


1.otáčí se kolem své osy - 28 dní
2.obíhá kolem Země - 28 dní
3.obíhá společně se Zemí okolo Slunce - jeden rok

Sluneční soustava

1 hvězda - Slunce
planety - Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
měsíce - přirozené družice planet
planetky -
komety
vesmírný prach